Groen analyse

Strategie voor het verbeteren van de Rotterdamse groenstructuur

plaatje startpagina vogelvlucht_website
Spiegelnisse is een strategie voor het verbeteren van de groenstructuur de Noordrand van Rotterdam. Daarbij is de focus gelegd op de groengebieden langs de Rotte en de Kralingse Plas.

Het verbeteren van de groenstructuur is een urgente opgave. Rotterdam is in de afgelopen decennia dichtgeslibd. Door de verstedelijking is het landelijk gebied steeds verder van de stad af komen te liggen en het omvangrijke netwerk van spoorlijnen en snelwegen zorgt ervoor dat de route ernaar toe door veel fietsers als weinig aantrekkelijk wordt ervaren. In de stad zelf zijn wel een aantal aantrekkelijke parken, maar deze zijn overbelast en sluiten vaak niet goed op elkaar aan en op de omliggende woonwijken.

De infrastructuur is op veel plaatsen een grote barrière, die buurten van elkaar scheidt en de aansluiting van woonwijken op stadsparken frustreert. Ook geeft het verkeer veel overlast en is de daarmee gepaard gaande luchtvervuiling een gevaar voor de volksgezondheid. Met name langs de Noordrand van de Ruit (de A13 en de A20) is dit een groot probleem.

Meer informatie groen analyse

pdf_download Presentatie: “Analyse Groenstructuur

pdf_download Document: “Spiegelnisse Strategie voor een Aantrekkelijke Stad” – Hoofdstuk 2 & 3

Meer informatie

Voor meer informatie, een toelichting of bijvoorbeeld een presentatie aan een groep geïnteresseerden kunt u contact opnemen via het formulier op de contactpagina.

Joost de Wit
Msc. Urbanism
Msc. Spatial Planning