Analyse A13/A16

Verkeerstechnisch geen significante impact

Kaartje Verkeerscijfers A13 A16
De A13/ A16 zal een aantal groengebieden (het Lage Bergse Bos en het Terbregse Veld) gaan doorkruisen. Voor het Terbregse Veld, een stukje platteland midden in stad, betekent dit een grote aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Voor het Lage Bergse Bos geldt, dat de snelweg hier overkapt zal gaan worden en dat een deel van Bergse Bos opnieuw zal moeten worden aangelegd. Voor omwonenden zal de aanleg van de A13/A16 veel overlast geven en leiden tot een verlies aan leefkwaliteit.

Uit een notitie over de verkeerscijfers van de gemeente Rotterdam blijkt dat de A13/A16 een sterk verkeersaantrekkende werking zal hebben en dat de aanleg van deze nieuwe snelweg niet zal leiden tot een significant lagere verkeersdrukte op de A20 en de A13 Overschie en het onderliggende hoofdwegennet. Op de A20 is nauwelijks sprake van een daling in de verkeersintensiteit en op de A13 blijft het aantal voertuigen per etmaal boven de 100.000, waardoor een downgrade van snelweg naar stadsboulevard niet realistisch is.

Ten slotte zal de A13/ A16 de leefbaarheid in de deelgemeenten Overschie en Hillegersberg Schiebroek negatief beïnvloeden; deze deelgemeenten worden straks aan alle zijden omringd door snelwegen.

Meer informatie

pdf_download Presentatie: “Analyse A13/A16

pdf_download Document: “Spiegelnisse Strategie voor een Aantrekkelijke Stad” – Hoofdstuk 4

Bronnen | Verkeerscijfers gemeente Rotterdam:

Meer informatie

Voor meer informatie, een toelichting of bijvoorbeeld een presentatie aan een groep geïnteresseerden kunt u contact opnemen via het formulier op de contactpagina.

Joost de Wit
Msc. Urbanism
Msc. Spatial Planning