Spiegelnisse

Strategie voor een aantrekkelijke stad

Vogelvlucht Spiegelnisse
De A20 en de A13 gaan dwars door het stedelijke gebied van Rotterdam. Bewoners van stadswijken als Overschie, Hillegersberg en het Oude Noorden hebben daardoor te maken met veel geluidsoverlast en ernstige luchtvervuiling. Daarnaast bevinden zich langs de Rotte een aantal recreatiegebieden die intensief worden gebruikt en die van groot belang zijn voor de Rotterdamse leefkwaliteit.

Tot 2020 is de overheid van plan om in de regio Rotterdam voor 7,2 miljard euro te investeren in nieuwe infrastructuur. Eén van die projecten is de geplande aanleg van de A13/16 rondom Hillegersberg. Door deze nieuwe snelweg gaat veel groen verloren en ontstaat er een nieuwe barrière tussen de stad en de recreatiegebieden langs de Rotte.

Echter door deze investeringen op een andere manier in te zetten kunnen de bestaande verkeersproblemen langs de A20 en de A13 worden opgelost, verdwijnt de milieuoverlast en ontstaat de unieke kans om stadswijken met elkaar te verbinden en om groengebieden op elkaar te laten aansluiten.

Spiegelnisse is een ruimtelijke strategie waarin wordt geschetst met welke ingrepen deze kansen kunnen worden benut.

Meer informatie

pdf_download Document: “Spiegelnisse Strategie voor een Aantrekkelijke Stad

Meer informatie

Voor meer informatie, een toelichting of bijvoorbeeld een presentatie aan een groep geïnteresseerden kunt u contact opnemen via het formulier op de contactpagina.

Joost de Wit
Msc. Urbanism
Msc. Spatial Planning